Missie

De missie van Somega is jou weer zelfbewust, stabiel en krachtig in het leven te zetten. Dit doen wij door middel van de Somega methode. Dit is een combinatie life coachingsgesprekken en outdoor beweegprogramma’s ge├»nspireerd door de schaarste theorie en het thema persoonlijke integriteit.


Bij Somega wordt er gewerkt vanuit Bijbelse principes. De grondslag van ons werk is christelijk. In Mattheus 11:27 – 30 roept Jezus mensen op die moe en belast zijn om tot Hem te komen. Dit is een inspiratie voor ons geweest. Somega coacht mensen die mentaal vermoeid en overbelast zijn.

Je hoeft geen christen te zijn om je aan te melden voor een coachingstraject bij Somega. Tevens worden er geen christelijke rituelen of dergelijke in jouw traject verweven. Somega is er voor iedereen ongeacht de geloofsovertuiging. Je mag komen zoals je bent. Ook dat is een Bijbels principe!

 

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.